Wiele znaków wskazuje na to, że koniec świata jest blisko.

Postaram się je wskazać.

Co mówi Pismo Święte o końcu świata?

Na jednoznaczne pytanie zadane Panu Jezusowi przez jego uczniów «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?» ( Mat. 24.3), Pan Jezus daje bardzo jednoznaczną odpowiedź,Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie”

Co może znaczyć „ohyda spustoszenia”? Co Pan Jezus chciał nam powiedzieć?

Pan Jezus wskazuje na Proroka Daniela. W księdze Daniela czytamy: A około połowy tygodnia
    ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów.
    Na skrzydle zaś świątyni
    będzie ohyda ziejąca pustką
    i przetrwa aż do końca,
    do czasu ustalonego na spustoszenie"».

Drugą ksiegą Starego testamentu, która mówi i opisuje ohydę spustoszenia jest Księga Machabejska. Dokładne omówienie ohydy spustoszenia na podstawie Księgi machabejskiej jest  w blogu Moja wiara - Onet.pl Blog

Również wiele jest znaków w przyrodzie, zachowaniu ludzi, które świadczą, że czasy w jakich żyjemy niewiele mają wspólnego z czasami naszych przodków.

Według proroctwa św. Malachiasza o następstwie papieży, aktualny papież Benedykt XVI jest przedostatnim papieżem.

http://www.kosciol.pl/article.php/20050414085511917/print

index.htm

 

Bardzo wiele jest też znaków danych od Boga przez znaki w pogodzie.

http://ciekawe.onet.pl/przyroda/kiedy-klimat-szaleje,1,4837317,artykul.html

Wiele jest codziennie doniesień o kataklizmach i nieszczęściach. Trudno wszystkie tu zamieszczać. Ale ten o szalejącym klimacie od la 80. ub. Wieku warto.