Objawienie i Wielka Tajemnica

Matki Bożej w La Salette

z dnia 19 września 1846 r.


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScB9VrZ1bZP-vqlykgnvwIy57CJhVM36ys2LA8xScWP-RiRNBEpgZebrał i przetłumaczył na język polski
Karl-Alexander Pastuschinski 

"Francuscy biskupi, między innymi biskup z Nîmes i jeden inny, nie wiem już z której diecezji, napisali do Świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników i zwrócili uwagę na to, że jest niezbędnie konieczne, żeby te książki (broszurę z Lecce) zabrać z rąk wiernych i zapobiec propagowaniu takich książek, gdyż w przeciwnym razie cała Francja nie będzie więcej uiszczać świętopietrza.”

(Melania w liście z dnia 20 lipca 1894 r.) (1)Dnia 19 września 1846 r. Matka Boża ukazała się w La Salette we Francji dwojgu dzieciom - Melanii Calvat i Maximinowi Giraud. Melania wielokrotnie relacjonowała objawienie ustnie i w roku 1878 postanowiła złożyć relację na piśmie. Relacja została opublikowana dnia 15 listopada 1879 r. w Lecce we Włoszech za zezwoleniem biskupa monsiniora Zoli i w roku 1904, w kilka miesięcy po śmierci Melanii, wydrukowana "ne varietur” ("że nic tu nie zostało zmienione”) w Lyonie.  A oto dokładne oddanie tego tekstu (Nazwy rozdziałów w nawiasach są jedynie przypiskami tłumacza - przyp.tłum.) 

Linki do kolejnych rozdziałów poniżej:

1.Wyjście w góry na pastwisko

2. Matka Boża zjawia się

3. Wielka Tajemnica

4. Dalsza rozmowa z Matką Bożą

5. Powrót z pastwiska

6. Opis Matki Bożej

7. PosłowieWyjście w góry na pastwisko

 


iskra