Modlitwy poranne

 

Wszechmogący Ojcze, któryś jest w niebie,

Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.

Tyś mnie zachował od złego tej nocy,

Udziel i we dnie Twej Boskiej pomocy.

Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,

Oddal ode mnie szatańskie pokusy.

Niech myśli, słowa i czyny dnia tego

Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego. Amen

Ojcze nasz….Zdrowaś Maryjo….

 

 

Codzienne ofiarowanie:

 

 

Boskie Serce Jezusa ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, wszystkie nasze modlitwy, prace, trudy,  cierpienia jako przebłaganie za grzechy nasze.

Łączę je z tymi zamiarami jakie Ty za nasz nieustannie ofiarujesz na wszystkich Ołtarzach całego świata.

Ofiaruję Ci je za Kościół Twój święty katolicki, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, powrót katolickiej Mszy św. Wszechczasów, Tryumf Niepokalanego Serca Maryi Panny nawrócenie wszystkich grzeszników, Benedykta XVI, modernistów, masonów, całego świata, naszej Ojczyzny, Diecezji, parafii a zwłaszcza poleconych Tobie. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu cierpiące. Amen

 

Niedziela: Dzień Pański, poświęcony Trójcy Przenajświętszej

 

Oddaj cześć Panu Bogu! Bierz udział we Mszy świętej! Wstrzymuj się od prac ciężkich! Uświęć się na nowy tydzień pracy!

 

Akty strzeliste do trójcy Przenajświętszej

 

W Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję, Ciebie uwielbiam, błogosławiona Trójco, jedyny Boże; zmiłuj się nade mną teraz i w godzinę śmierci  mojej i zbaw mnie.

( 300 dni odpustu. Św. Penit. Ap. 1921)

 

Modlitwy do Opatrzności Boskiej

O wieczny Boże, który spoglądasz na nas okiem Opatrzności swojej, udziel nam, jeśli wola Twoja, świętej swojej łaski, abyśmy poddawali się bezwarunkowo wszystkim rozporządzeniom Twoim w ciągu smutnej pielgrzymki naszej na tym padole płaczu, a potem posiedli dobra niebieskie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Amen.

Boże, którego Opatrzność nie myli się w swoich rozporządzeniach, Ciebie pokornie prosimy abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalić raczył, a wszystkich nam pożytecznych udzielił. Wszechmogący, wieczny Boże, który z szczodrobliwej dobroci swojej zasługi i prośby proszących przewyższasz, wylej, prosimy Cię, nad nami miłosierdzie swoje, i odpuść wszystko, co nam sumienie wyrzuca, a daj to, czego prośba wymówić nie może. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt poddania się Opatrzności Bożej

Nie wiem wcale, co mnie czeka dzisiaj, o Boże mój! Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czegobyś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to jedno też uspokaja mnie w duszy. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło moje z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, z wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przykrościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen.

 

Poniedziałek: Dzień poświęcony Duchowi Świętemu.

Modlitwy ku czci Ducha Świętego

Wtorek: Dzień poświęcony czci Aniołów i Świętych Pańskich

Litania do św. Anioła Stróża i do św. Antoniego.

Środa: Dzień poświęcony czci św. Józefa.

Modlitwy do św. Józefa, Litania do św. Józefa.

Czwartek: Dzień poświęcony czci Przenajśw. Sakramentu

Litania do Przenajśw. Sakramentu.

Piątek: Dzień poświęcony Najść. Sercu Pana Jezusa i Męce Pańskiej

Litania do Najświętszego  Serca Pana Jezusa.

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Sobota: Dzień poświęcony czci Najświętszej Maryi Panny.

 

Modlitwa na zakończenie dnia

 

Potężny Boże na niebieskim tronie,

Do Ciebie wznoszę błagalne me dłonie:

Za dzień dzisiejszy, za dary Twej ręki

Niosę Ci z głębi serca me dzięki.

A jeślim grzechem obciążył mą duszę;

To na kolanach przebłagać Cię muszę.

Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem,

Z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem.

 

Zrób krótki rachunek sumienia: Przypomnij sobie, co w ciągu dnia złego uczyniłeś, mówiłeś, lub myślałeś.  Jakie obowiązki zaniedbałeś. Przypomni sobie również, co dobrego spełniłeś, czy dziś byłeś lepszy aniżeli wczoraj. Za dobre podziękuj Bogu, za grzechy żałuj:

 

 

Jeślim Cię obraził, jeślim Cię zasmucił,

Jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie,

Wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił,

Ojcze mój w niebie!

Jam Twoje dziecko, - choć słabe, niekarne,

Choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże,

Ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę,

Przebacz mi Boże!

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu

Do poprawy dążącemu!

O Maryjo strzeż serca mego,

O Jezu nie wychodź z niego.

Póki mi tchu życia stanie,

Nie opuść mnie, Jezu, Panie!

O Józefie ratuj nas,

W życiu, w śmierci, w każdy czas!

 

Aniele Boży.. Św. Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…, Ojcze nas, Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga….

 

 

Modlitwy za: DROGA DO NIEBA       ( z niewielkimi zmianami)

Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu  1961

(Mój osobisty modlitewnik z czasów I Komunii św.)

 

powrót